Warunki zakupów

1. Do składania zamówień uprawniony jest Klient posiadający siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu na terenie Polski.

2. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym zgodnie z następującymi metodami:
a) za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu,
b) telefonicznie pod numerem +48 663 265 178 lub 725 900 700
c) drogą elektroniczna na adres e-mail kontakt@bezpiecznakosmetyka.pl

3. W celu złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

4. W celu złożenia zamówienia telefonicznie, klient przekazuje Sprzedawcy informacje o zamawianym Towarze oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane umożliwiające kontakt w sprawie zamówienia (numer telefonu, adres e-mail).

5. W celu złożenia drogą elektroniczną, Klient przekazuje Sprzedawcy informacje o zamawianym Towarze oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane umożliwiające kontakt w sprawie zamówienia (numer telefonu, adres e-mail).

6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

7. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące warunków zakupu w naszym sklepie internetowym, jeśli skontaktują się Państwo z nami na e-mail kontakt@bezpiecznakosmetyka.pl lub pod numerem tel.725 900 700